Arresøgruppen har fået ny hjemmeside tryk her

Arresø, det lille hav

Forside

 Hvem vi er

Om Arresø

 Links

 Bestyrelse

Delegeretmøde

Arresø er ikke bare Danmarks største sø med et areal på knap 4.100 ha.; men rummer også en fantastisk historie om problemløsning med fordele for alle parter.

I dag er Arresø et af de områder i Danmark med den rigeste fuglebestand med alt fra havørne til fiskehejrer etc.

Arresøgruppen er en samarbejdsorganisation for grundejerforeninger rundt om Arresø og arbejder for at sikre en sund fremtid for Arresø, da vi allerede nu har et godt fundament at bygge på. 

Arresøgruppen har følgende målsætning:

 

 

Gruppens formål er at fremme sager vedrørende Arresø af fælles interesse for ejere af sommerhuse eller helårsboliger omkring Arresø. Det sker bl.a. gennem deltagelse i det af Naturstyrelsen nedsatte Brugerråd for Arresø, og ved almindelig information til og fra de berørte myndigheder.

 Vedtægter for Arresøgruppen læs her (pdf-fil).

NB læs her om Arresøgruppens holdning til Naturstyrelsens udkast til bekendtgørelse om færdsel mv. på Arresø   

 Send email til formanden

 

  

 

  Skriv til Webmaster